ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte

Dúvidas ou problemas técnicos (Solicitação de dados de FTP, cPanel e contas de e-mail.)

 Confirmação de Pagamento

Confirmação necessária somente para os métodos de pagamento "Depósito" ou "Transferência Bancária".

 Financeiro

Dúvidas ou problemas sobre pagamentos

 Cancelamento

Solicitar cancelamento de produto ou serviço

Powered by WHMCompleteSolution